QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

Quy định của pháp luật về Di chúc: Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Điều 609 BLDS 2015 về người lập di chúc như sau: “Cá […]

Thân gửi Quý khách hàng

Thân gửi Quý khách hàng Mặc dù, Công ty Luật TNHH MTV Việt Việt  vừa được thành lập gần 01 năm. Nhưng, chúng tôi rất tự hào về việc Luật Việt Việt đã cung cấp được các dịch vụ pháp lý cho hàng 100 Khách hàng là cá nhân trong các lĩnh vực dân sự, […]

TỔNG HỢP NHỮNG NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI số: 45/2013/QH13 NĂM 2013 TÍNH ĐẾN NGÀY 2/1/2020

Khoản 2 điều 221 Luật đất đai năm 2013 quy định bãi bỏ Điều 57 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Điều 4 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số […]