TÍN ĐỨC - VỮNG TÂM - TRỌN NGHĨA TÌNH

TÍN ĐỨC - VỮNG TÂM - TRỌN NGHĨA TÌNH

Có được cộng dồn thời gian công tác để hưởng phụ cấp thâm niên?

Từ ngày 1/7/2011 đến ngày 10/1/2016, ông Mạnh chuyển sang Phòng Quản lý tài chính – Hành chính sự nghiệp, được xếp ngạch chuyên viên (mã số 01.033) theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 7/12/2012 của UBND tỉnh miễn nhiệm ngạch thanh tra viên.

Từ ngày 11/1/2016 đến nay, ông công tác tại Thanh tra Sở, thực hiện Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về việc bổ nghiệm ngạch thanh tra viên (mã số 04.025), được hưởng phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 1/9/2017.

Ông Mạnh đã đề nghị cơ quan cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra, nhưng đến nay cơ quan không cho hưởng. Ông Mạnh hỏi, cơ quan ông có thực hiện đúng quy định pháp luật không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Mạnh hỏi như sau:

Ngày 24/12/2009, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm (có hiệu lực ngày 7/2/2019. Tình trạng còn hiệu lực).

Cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư nêu trên quy định, thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian sau: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng (nếu có thời gian gián đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn).

Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư này quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề như sau: Thời gian tập sự; thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị; thời gian làm các công việc xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh ngoài quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Theo phản ánh của ông Mạnh, nhận thấy ông Mạnh có quá trình công tác như sau:

Từ tháng 4/1991, làm việc tại Phòng Thanh tra Sở. Ngày 9/2/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, ông Mạnh được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra 18% kể từ ngày 1/1/2011. Thông tin ông Mạnh cung cấp không nêu rõ thời điểm được bổ nhiệm, xếp lương ngạch Thanh tra viên lần đầu, nhưng qua Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 9/2/2011, có thể hiểu ông Mạnh được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025) từ tháng 1/1994, cho nên đến ngày 1/1/2011 đã có thâm niên nghề Thanh tra 18 năm.

Từ ngày 1/7/2011 đến ngày 10/1/2016 chuyển sang Phòng Quản lý tài chính – Hành chính sự nghiệp, được xếp ngạch chuyên viên (mã số 01.033). Ngày 0/12/2012 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND miễn nhiệm ngạch thanh tra viên đối với ông Mạnh.

Từ ngày 11/1/2016 cho đến nay trở lại công tác tại Thanh tra Sở. Ngày 28/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND bổ nghiệm ngạch thanh tra viên (mã số 04.025) đối với ông Sanh và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 1/9/2017.

Như vậy, có căn cứ xác định: Thời gian ông Mạnh được xếp lương ở ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025) từ ngày 1/1/1994 cho đến ngày 1/7/2011 là 18 năm 6 tháng;

Thời gian ông Mạnh được xếp lương ở ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025) từ ngày 1/9/2017 cho đến ngày 1/9/2019 là 2 năm;

Tính đến ngày 1/9/2019, tổng thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề của ông Mạnh là 20 năm 6 tháng, hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề mức 20%.

Đề nghị cơ quan quản lý, sử dụng công chức, kiểm tra hồ sơ công chức, xác định chính xác thời gian ông Mạnh đã công tác, xếp lương ở ngạch Thanh tra viên (mã số 04.025), áp dụng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC tính trả phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Mạnh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0987 706 103
Contact Me on Zalo

TÍN ĐỨC - VỮNG TÂM - TRỌN NGHĨA TÌNH

Điện thoại : 0987706103

Địa chỉ : 334 Đại lộ Bình Dương, KP2, P.Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương

Thiết kế website bởi Brand Design