TÍN ĐỨC - VỮNG TÂM - TRỌN NGHĨA TÌNH

TÍN ĐỨC - VỮNG TÂM - TRỌN NGHĨA TÌNH

AN TÂM QUẢN TRỊ

AN TÂM QUẢN TRỊ

Nội dung

Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp về việc soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động.

Hình thức thực hiện

Đào tạo tại Doanh nghiệp.

Phí dịch vụ thường xuyên

5.000.000 đồng /01 khóa/02 buổi/05 nhân sự.

Hình thức thanh toán

Liên hệ

Nội dung

Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp về việc soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động.

Hình thức thực hiện

Đào tạo tại Doanh nghiệp.

Phí dịch vụ thường xuyên

5.000.000 đồng /01 khóa/02 buổi/05 nhân sự.

Hình thức thanh toán

Liên hệ

0987 706 103
Contact Me on Zalo