BỊ ỐM NẶNG CÓ ĐƯỢC HOÃN THI HÀNH ÁN KHÔNG?

1. Thi hành án là gì? Thi hành án là việc cơ quan thi hành án các cấp theo nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của mình tổ chức thực hiện thi hành án chủ động, thi hành án theo yêu cầu của các đương sự gồm: Người được thi hành án và người […]