TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM BỊ XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Trên thực tế có những trường hợp phát hiện người thực hiện hành vi phạm tội nhưng không tố giác, ngược lại che giấu để người thực hiện hành vi phạm tội đó không bị phát hiện, […]