Một số điểm mới đáng lưu ý của Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15

Ngày 28 tháng 02 năm 2023 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 […]