Khi bị giật hụi có thể khởi kiện đòi tiền được không?

Khái niệm về hụi chắc không còn quá xa lạ với chúng ta trong đời sống hiện nay, xuất phát bởi việc được nhiều người tin tưởng và xem đây là một hình thức tích góp tiền lâu dài. Tuy nhiên, mọi sự việc đều có hai mặt, hình thức này cũng vậy, bên cạnh […]