Làm sao khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nói là một trong những giấy tờ quan trọng đối với một cá nhân và nhất là khi thực hiện những giao dịch hay những công việc có liên quan. Và trên thực tế, chúng ta không hiếm gặp trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử […]

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 04 ĐIỀU CẦN BIẾT

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? – Luật Việt Việt Căn cứ theo quy định tại Khoản 16, Điều 13, Luật Đất đai năm 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý […]