GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 04 ĐIỀU CẦN BIẾT

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? – Luật Việt Việt Căn cứ theo quy định tại Khoản 16, Điều 13, Luật Đất đai năm 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý […]