Làm sao khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nói là một trong những giấy tờ quan trọng đối với một cá nhân và nhất là khi thực hiện những giao dịch hay những công việc có liên quan. Và trên thực tế, chúng ta không hiếm gặp trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử […]