Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Vụ án hành chính là một sự việc pháp lý phát sinh khi một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định […]

Làm sao khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nói là một trong những giấy tờ quan trọng đối với một cá nhân và nhất là khi thực hiện những giao dịch hay những công việc có liên quan. Và trên thực tế, chúng ta không hiếm gặp trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử […]

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH?

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN THẾ NÀO? Nền kinh tế ngày một phát triển, các giao dịch dân sự diễn ra ngày càng nhiều, kéo theo đó rủi ro phát sinh cũng ngày một tăng cao. Do […]